Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van JES  (Rijnland en Duin- en Bollenstreek) bestaat uit dhr. Frank van den Akker (voorzitter), mw. Jamila Aanzi, mw. Sytske Feenstra en mw. Esther Peters.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur van JES en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Directeur/bestuurder Carolien de Groot legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zo worden bijvoorbeeld de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Ook staat de Raad JES met advies bij.

Publicaties