Contactgegevens JES

Hooglandse Kerkgracht 17s
2312 HS Leiden

(071) 342 09 00
info@jesrijnland.nl

Fiscaal nummer

Stichting JES Rijnland
(RSIN) 8168.69.571

Stichting JES Duin- en Bollenstreek
(RSIN) 8620.47.249

Publicatieplicht

ANBI-gegevens

Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland, opgericht in in 2006, en Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Duin- en Bollenstreek, opgericht in 2020, zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De twee stichtingen werken vanuit dezelfde kernwaarden, uitgangspunten en doelstellingen.

Doelstelling

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES vergroot de kansen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s aan te bieden.

Bestuurder en Raad van Toezicht

JES heeft een directeur/bestuurder: mw. Carolien de Groot.
De Raad van Toezicht bestaat uit: mw. Esther Peters (voorzitter), mw. Jamila Aanzi, mw. Mieke Havermans-Jochemsz, dhr. Guillermo Holman en dhr. Vahit Köroğlu. De bestuurders en toezichthouders van beide stichtingen zijn dezelfde personen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende bezoldiging. JES volgt de CAO Sociaal werk.

Verantwoording/jaarverslagen

Het beleidsplan, ofwel Koersdocument is hier te vinden.

JES werkt volgens een jaarlijks vastgesteld jaarplan en jaarbegroting, die door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd. De meest recente jaarverslagen zijn hier te vinden. Jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd bij info@jesrijnland.nl 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen