Contactgegevens JES

Hooglandse Kerkgracht 17s
2312 HS Leiden

(071) 342 09 00
info@jesrijnland.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 8168.69.571

ANBI-gegevens

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES Rijnland) is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

JES Rijnland is opgericht in 2006, JES Duin- en Bollenstreek is opgericht in 2020. Voor deze laatste stichting is een ANBI-aanvraag ingediend. De twee stichtingen werken vanuit dezelfde kernwaarden, uitgangspunten en doelstellingen.

Doelstelling

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES vergroot kansen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s aan te bieden.

Bestuurder en Raad van Toezicht

JES heeft een directeur/bestuurder: Carolien de Groot.
De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. Frank van den Akker (voorzitter), mevr. Jamila Aanzi,
mevr. Sytske Feenstra, dhr. Job Kok en Esther Peters. De bestuurders en toezichthouders van beide stichtingen zijn dezelfde personen. JES volgt de CAO Sociaal werk.

Verantwoording/jaarverslagen

JES werkt volgens een jaarlijks vastgesteld jaarplan en jaarbegroting, die door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd. De meest recente jaarverslagen zijn hier te vinden. Jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd bij c.vanbrecht@jesrijnland.nl.