Over JES

Stichting Jeugd en Samenleving (JES) werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders of de wijk waar je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES vergroot kansen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s aan te bieden.

JES Rijnland is in 2006 gestart in Leiden. In de daarop volgende jaren hebben wij ons werkgebied uitgebreid. Op dit moment werkt JES in de gemeenten; Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk.

Ieder kind recht op ontwikkeling.

Door middel van (veelal) wetenschappelijk onderbouwde programma’s ondersteunt JES ouders en kinderen bij opvoeding en onderwijs. Of het gaat om het voorlezen in een gezin, het coachen van een jongere of het ondersteunen van ouder en kind bij samen spelen: elke activiteit heeft als doel de kansen van kinderen te vergroten. JES levert altijd maatwerk.

Wij komen thuis bij onze gezinnen, sluiten aan bij hun behoefte en werken intensief samen met (voor)school, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en gemeenten. Zo dragen wij zorg voor de toeleiding naar VVE, dragen wij bij aan het versterken van ouderbetrokkenheid en maken wij deel uit van de Sterke Sociale Basis en de belangrijke kennisnetwerken in de regio (bijv. Werkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Leiden en Den Haag en Werkplaats SAMEN van Universiteit Leiden). Het vergroten van onderwijskansen – in nauwe samenwerking met andere partners om gezinnen en kinderen heen – zit in ons DNA.

Ons professionele team zet zich samen met vrijwilligers en stagiaires dagelijks in om samen met partners een verschil te maken in de levens van vele kinderen en draagt daarmee bij aan een eerlijke en inclusieve maatschappij.

Lees meer over wat wij doen en bereiken in ons Koersdocument en onze jaarverslagen op de pagina Verantwoording.

JES is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en ontvangt middelen van gemeenten, fondsen en giften. JES heeft een ANBI-status.

Deelnemers en bereik Jes Rijnland
Medewerkers JES Rijnland