Onze werkwijze

De 5V-methodiek

JES Rijnland neemt een unieke positie in: middenin de samenleving, dichtbij het gezin en in verbinding met mensen en organisaties. Met onze integrale aanpak zoeken, vinden en helpen we moeilijk bereikbare gezinnen, bij wie we letterlijk achter de voordeur komen. JES werkt vanuit de Gouden Driehoek thuis-(voor)school-wijk.

We brengen altijd eerst het gezinssysteem in kaart en zetten in op een duurzame relatie met kinderen en hun ouders. We vragen wat zij nodig hebben om verder te komen of hun netwerk te vergroten. Hierbij gebruiken wij de GIZ-methodiek.

Met deze zorgvuldige inventarisatie krijgen we goed zicht op de vragen, behoeften en mogelijkheden van het gezin. En kunnen we hen aan het meest passende JES-programma koppelen en/of toeleiden naar andere voorzieningen of partners. Hiervoor ontwikkelde JES de 5V-methodiek. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vinden van kinderen en gezinnen

JES werkt intensief samen met de jeugdgezondheidszorg, de voorschoolse opvang, scholen en tal van andere organisaties. En door op uiteenlopende vindplaatsen voorlichting te geven en ons aanbod te laten zien, komen we met ouders en kinderen in contact. Verschillende partners verbinden ons bovendien met ouders of kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken.

  1. beVragen van behoeften van kinderen en/of hun ouders

Nadat een ouder zich bij JES meldt (zelf of doorverwezen) nemen wij contact op met het gezin en maken wij bij voorkeur kennis met alle gezinsleden. Dit doen we aan de hand van de hierboven genoemde GIZ-methodiek.

  1. Verbinden van kinderen of ouders aan JES-programma’s en/of voorzieningen en activiteiten in de wijk

Na de kennismaking en een grondige inventarisatie verbinden we kinderen en ouders aan de meest passende voorziening. Dit kan een JES-programma zijn of een voorziening in de wijk, zoals de bibliotheek, peuterspeelzaal of taalles. Ook verbinden we gezinnen aan welzijnspartners en initiatieven zoals Homestart of Vitalis. In veel gevallen leiden we gezinnen toe naar meerdere van deze voorzieningen.

  1. Volgen van (de ontwikkeling) van kinderen en hun gezinnen

JES volgt het ontwikkelingsproces van ouders en kinderen gedurende deelname aan onze programma’s. We leggen de voortgang per kind of gezin vast. De contacten van onze sociaal professionals en vrijwilligers met gezinnen zijn niet vluchtig. Er is tijd om elkaar te leren kennen en een band op te bouwen. Als kinderen en gezinnen deelnemen aan een JES-programma kunnen onze sociaal professionals ook tussentijds doorverwijzen naar voorzieningen zoals de bibliotheek, SOL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Leergeld en speel-o-theken.

  1. Voltooien of afronden van de relatie met de kinderen en gezinnen

Ondersteuning van JES Rijnland heeft altijd een einde. Voltooien doen we met een evaluatie. We benoemen de resultaten en formuleren de impact. Het kan zijn dat een gezin op een later moment weer een beroep op ons doet. Dat mag. Een leven lang ontwikkelen vinden wij belangrijk. Indien nodig verwijzen we gezinnen na afronding bij JES door naar aanbod van collega-organisaties. Voltooien betekent ook resultaten delen met verwijzers (scholen, peuterspeelzaal) en verantwoording afleggen naar financiers (gemeente, fondsen, bedrijfsleven en particulieren).

JES Rijnland 5V-methodiek