Breng een gezin in contact met JES

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Onder dat motto voert JES verschillende effectieve programma’s uit voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. We zijn (praktijk)experts op thema’s als ouderschap, opvoeding, meertaligheid, taal- en talentontwikkeling.

JES werkt vanuit de Gouden Driehoek thuis-(voor)school-wijk. Onze sociaal professionals brengen altijd eerst het gezinssysteem in kaart. We vragen wat het gezin nodig heeft om verder te komen of hun netwerk te vergroten. Door gebruik van de GIZ-methodiek krijgen we goed zicht op de vragen, behoeften en mogelijkheden van het gezin. En kunnen we hen aan het meest passende JES-programma koppelen en/of toeleiden naar andere voorzieningen of partners in de wijk. Hiervoor ontwikkelde JES de 5V-methodiek. Meer informatie hierover vind je bij onze werkwijze.

Ken je een gezin of kind dat kan profiteren van onze programma’s of die wij wegwijs kunnen maken? Breng hem of haar met ons in contact. Samen vergroten we kansen van kinderen.