Professionals: Programma van 1 tot 2 jaar

De Speelgroep

Samen spelen versterkt de band tussen ouder en kind. Een hechte band tussen ouder en kind draagt structureel bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij de Speelgroep ervaren ouders hoe leuk en belangrijk samen spelen is en bovendien ontmoeten ze andere ouders uit de wijk.

De Speelgroep is een programma voor ouders/verzorgers met een kind tussen de 1 en 2 jaar en wordt uitgevoerd door SPL (peuterspeelzaal) en JES. Onder leiding van een JES-medewerker en een vrijwilliger of stagiaire komt een groep van maximaal tien ouders en hun kind eens per week bij elkaar, minimaal twaalf weken lang. Ouders spelen samen met hun kinderen en wisselen ervaringen uit met andere ouders. Ook worden er verschillende organisaties in de wijk bezocht zoals de bibliotheek.

Na twaalf weken Speelgroep gaan ouders en kinderen met elkaar door. Ouders spreken met elkaar af; bijvoorbeeld bij een ouder thuis, in de speeltuin of het park. En als het slecht weer is in locaties van andere organisaties. JES-medewerkers helpen met het zoeken naar een geschikte plek.

De Speelgroep is ontwikkeld door JES Rijnland en gebaseerd op inzichten uit de wetenschap. JES voert de Speelgroep op dit moment uit in Leiden, Leiderdorp en Katwijk. Op aanvraag kan dit programma ook in andere gemeenten worden aangeboden.

 • Leiden Zuidwest

  Wanneer: Dinsdag 9:15 – 10:45 uur
  Waar: SPL-locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht (Boshuizerlaan 5, Leiden)

  Start- en einddata 2023:
  Dinsdag 10 januari t/m 4 april (al gestart)
  Dinsdag 11 april t/m 4 juli
  Dinsdag 5 september t/m 19 december

 • Leiden Noord

  Wanneer: Woensdag 9:00 – 10:45 uur
  Waar: Peuterspeelklas Basisschool de Springplank (Bonaireplein 4, Leiden)

  Start- en einddata 2023:
  Woensdag 11 januari t/m 5 april (al gestart)
  Woensdag 12 april t/m 5 juli
  Woensdag 6 september t/m 20 december

 • Leiden Merenwijk

  Wanneer: Woensdag 9:00 – 10:45 uur
  Waar: SPL-locatie Brede School Merenwijk (Valkenpad 1, Leiden)

  Start- en einddata 2023:
  Woensdag 12 april t/m 5 juli
  Woensdag 6 september t/m 18 december

 • Leiden Mors

  Wanneer: Woensdag 9:00 – 10:45 uur
  Waar: BLOS locatie Vondellaan (Vondellaan 35b, Leiden)

  Start- en einddata 2023:
  Woensdag 11 januari t/m 5 april (al gestart)
  Woensdag 12 april t/m 5 juli
  Woensdag 6 september t/m 20 december

 • Leiden Stevenshof

  Wanneer:       nog niet bekend
  Waar:              nog niet bekend
  Start- en einddatum:  data volgen

 • Leiderdorp

  Wanneer: Donderdag 9:15 – 10:45 uur
  Waar: de Sterrentuin (Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp)

  Start- en einddata 2023:
  Donderdag 12 januari t/m 6 april (al gestart)
  Donderdag 13 april t/m 6 juli

 • Katwijk de Hoornes

  Wat: Inloopochtend voor ouders met kinderen van 1 jaar
  Wanneer: dinsdag 9:00 – 11:30 uur
  Waar: Openbare Basisschool De Krulder (Van Lierestraat 2, Katwijk)

  Start 7 maart. Het is nog mogelijk om kinderen aan te melden. Neem contact op met Michelle van Rooijen, 06-81 434 133 / m.vanrooijen@jesrijnland.nl

 • Katwijk de Koestal/Cleijn Duin/Molenwijk

  Wanneer: Dinsdag 9:00 uur – 11 uur
  Waar: Stappers, Stichting Welzijnskwartier (Louise de Colignylaan 61, Katwijk aan den Rijn)

  Startdatum 2023: 7 maart

“Het praten met andere ouders en het samen spelen met mijn kind was erg leuk. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en weet nu welk speelgoed mijn kind leuk vindt.”

 • Spelen en lachen met je kind: gezellig!

 • Je kind leert veel nieuwe dingen.

 • Je leert andere ouders kennen in je buurt.

 • Je maakt kennis met de bibliotheek, de speeltuin en de peuterspeelzaal…

Vragen?
Neem contact op met:

Michelle van Rooijen – Sieval
m.vanrooijen@jesrijnland.nl
(071) 342 09 00 / 06 81 434 133