Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van JES Rijnland en JES Duin- en Bollenstreek ziet toe op het beleid van het bestuur van JES en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Directeur/bestuurder Carolien de Groot legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zo worden bijvoorbeeld de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Ook staat de Raad JES met advies bij. Contact met de Raad van Toezicht kan via rvt@jesrijnland.nl

>> lees meer over onze leden van de RvT

Van links naar rechts: Guillermo Holman, Jamila Aanzi, Esther Peters, Mieke Havermans-Jochemsz, Vahit Köroğlu

Publicaties