Wij stellen aan u voor

De Raad van Toezicht van JES Rijnland

Lid RvT JES Rijnland

Jamila Aanzi

Jamila Aanzi is zelfstandig adviseur & trainer en lid van de bezwaarschriftenadviescommissie kinderopvangtoeslag. Daarnaast is zij haar lesbevoegdheid in economie aan het halen en toezichthouder bij World Press Photo.

Jamila: “Het is een bijzonder genoegen om vanuit deze rol als toezichthouder een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie werk van JES en daarmee de kansengelijkheid in de samenleving te vergroten.”

Lid Rvt JES Rijnland

Mieke Havermans-Jochemsz

Mieke Havermans-Jochemsz is plaatsvervangend directeur Financiën en Inkoop bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor bekleedde zij diverse managementfuncties bij de gemeente Leiden en Servicepunt71.

Mieke:“Twintig jaar geleden startte ik mijn eerste baan als beleidsadviseur Onderwijskansen in Leiden. Ik ben daarna een andere weg ingeslagen, maar ben JES Rijnland altijd blijven volgen. Het is zo belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Met programma’s en een groot netwerk levert JES Rijnland hier een belangrijke bijdrage aan. Ik vind het mooi om hier vanuit de RvT een rol in te vervullen.”

Lid RvT JES Rijnland

Guillermo Holman

Guillermo Holman is directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij. Elk kind heeft recht op passend onderwijs dicht bij huis en passende ondersteuning is de missie van De Meierij, een missie die wij bij JES volledig omarmen. JES werkte eerder samen met Holman in zijn eerdere functie als directeur van basisschool De Viersprong.

Guillermo: “Stapelen verrijkt, maar vraagt wel om support! Het hoogste advies geeft geen garanties, wel hard werken en lieve mensen om je heen. Zelf heb ik mogen ervaren dat alles mogelijk is door te stapelen. Ik heb daar hard voor gewerkt en heb daarbij hulp en vertrouwen gehad van mijn omgeving. JES Rijnland zet zich voor beide onderdelen in. De kinderen worden uitgedaagd om hard te werken en te dromen. De vrijwilligers dragen bij aan het verwezenlijken van deze dromen!”

Lid RvT JES Rijnland

Vahit Köroğlu

Vahit Köroğlu is manager in de publieke gezondheidszorg bij de GGD Amsterdam. Daarnaast is hij 12 jaar actief geweest in de gemeenteraad van Leiden, o.a. als fractievoorzitter van D66. Eerder werkte Köroğlu onder meer bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook was hij lid van de Raad van Advies coöperatie Jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland en bestuurslid bij het maatjesproject van Jong Perspectief in Zoetermeer.

Vahit: “Steeds meer jongeren maken zich zorgen over de dag van morgen. Ongelijkheid is helaas nog steeds een probleem. Waar je wieg ook gestaan heeft, elk kind moet er op kunnen vertrouwen dat het dezelfde kansen heeft als ieder ander. Zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen, dromen kan najagen en zich later staande houdt in de maatschappij. Zover zijn we nog niet en investeringen in het onderwijs, ouders en het kind blijft hard nodig. Daar over moeten we niet alleen praten, daar moeten we wat aan doen!”

Lid RvT JES Rijnland

Esther Peters

Esther Peters is directeur van Leiden Bio Science Park. Esther heeft diverse leiderschapsrollen vervuld in de publiek-private sector met ruime politiek bestuurlijke ervaring, ook in de Leidse regio. De laatste jaren heeft zij als directeur-bestuurder NL Space Campus (inclusief o.a. ESTEC als het grootste technologische hart van ESA) op de kaart gezet en het ruimtevaart innovatie-ecosysteem versterkt. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie ActiVite. Als zelfstandige begeleidt zij organisaties bij governance vraagstukken en bij impactvolle verandertrajecten. Ook is zij actief als dagvoorzitter en moderator.

Esther: “Ik geloof in het potentieel van elk mens en in de kracht van samen. De kracht van oprechte interesse, goed naar elkaar luisteren en elkaars kracht ook werkelijk willen en kunnen zien. Diversiteit als superbooster van innovatie. De jeugd is essentieel en heeft de toekomst en toch is dat helaas niet vanzelfsprekend voor elk kind. JES is uniek in het slaan van bruggen en het creëren van kansen voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Zij weet daarbij op een unieke manier die kwetsbare groepen werkelijk te vinden en de kans op een kansrijke toekomst voor deze groep te vergroten!”