Professionals: Programma van 4 tot 8 jaar

Samen leren

Samen Leren biedt begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het doel van Samen Leren is om de schoolprestaties van kinderen te verbeteren en hun ouder(s) vaardigheden aan te leren waarmee ze hun kinderen kunnen stimuleren en begeleiden.

Bij de start van het programma worden doelen gesteld. Deze doelen hebben betrekking op onderwijsondersteunend gedrag (leerhouding, taal- en rekenontwikkeling, fijne motoriek en contact met school) en op opvoedvaardigheden (grenzen stellen, structuur bieden en positieve aandacht geven). Wekelijks wordt er in twee huisbezoeken (een met de ouders en een met het hele gezin) aan een doel gewerkt. Ouders krijgen handvatten om hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling, op een manier die aansluit op wat het kind leert op school. Er wordt aan deze vaardigheden gewerkt door middel van uitleg, oefening en zelfreflectie. Ook zijn er vaste momenten in het programma waarin er contact is tussen leerkracht en gezin. Het programma Samen Leren duurt gemiddeld 4,5 maand inclusief voor- en nazorg.

JES voert Samen Leren op dit moment uit in Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude. Op aanvraag kan dit programma ook in andere gemeenten worden aangeboden.

Het programma is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Starten met het programma kan gedurende het hele jaar. Er kan sprake zijn van een wachtlijst.

“Mijn dochter is nu wel gemotiveerd om samen met mij te leren!”

  • Samen onderzoeken wat jullie kunnen leren!

  • Onze medewerker denkt goed met jullie mee!

  • Ook werken we samen met de juf of meester van de school!

Vragen?
Neem contact op met:

Marissa Verbeek
m.verbeek@jesrijnland.nl
(071) 342 09 00 / 06 28 246 865