Professionals: Programma van 2 tot 10 jaar

De VoorleesExpress

Voorlezen, verhalen vertellen en gesprekjes voeren is gezellig en boeken vergroten de woordenschat (en de wereld) van kinderen. Voor veel ouders is samen lezen echter niet vanzelfsprekend. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis.

De VoorleesExpress wordt uitgevoerd bij gezinnen met kinderen tussen de 2 en 10 jaar. Het programma bestaat uit 20 wekelijkse huisbezoeken en wordt uitgevoerd door enthousiaste en getrainde vrijwilligers. Ouders krijgen handvatten hoe zij thuis aandacht kunnen besteden aan taal door middel van het lezen van verhalen. Een mooi moment samen, waar kinderen veel van leren!

JES voert de VoorleesExpress op dit moment uit in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Wassenaar en Katwijk. Op aanvraag kan dit programma ook in andere gemeenten worden aangeboden.

De VoorleesExpress is een landelijk en erkend programma en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJi.

Starten met dit programma is gedurende het hele jaar mogelijk. Er kan sprake zijn van een wachtlijst.

“Wij lezen nu elke dag een boekje. De kinderen vinden het leuk én leren meer taal!”

Vragen?
Neem contact op met:

Sabah Chalhi
s.chalhi@jesrijnland.nl
(071) 342 09 00 / 06 28 491 016

Renske Smit
r.smit@jesrijnland.nl
(071) 342 09 00 / 06 39 843 157

Petra Jansen (VoorleesExpress Katwijk)
pjansen@bibliotheekkatwijk.nl

Met dank aan