Professionals: Gezinsconsulent op de basisschool

De Gezinsconsulent

De Gezinsconsulent vormt de verbinding tussen school en ouder(s), en kan zowel thuis als op school flexibel worden ingezet. Zij of hij biedt ondersteuning die aansluit op het schoolplan en de systematiek van de school en heeft nauw contact met leerkrachten en IB-er.

De Gezinsconsulent brengt diverse (JES) programma’s en activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid, taalstimulering en opvoedondersteuning de school in. Dit kunnen JES-programma’s zijn, zoals Samen Leren, School’s Cool en de VoorleesExpress. Maar ook activiteiten en hulp op maat zijn mogelijk, in samenwerking met andere voorzieningen binnen en buiten de school.

Daarnaast verbindt de Gezinsconsulent kinderen en hun ouder(s) aan preventieve voorzieningen en activiteiten in de stad en de wijk, zoals taallessen voor ouders of buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Op die manier wordt een belangrijke brug geslagen tussen de school en thuis en tussen thuis en de wijk/stad.

De Gezinsconsulent is gedurende het schooljaar 4-8 uur per week aanwezig op de volgende basisscholen: De Singel (Leiden), De Springplank (Leiden), De Duinroos (Katwijk) en de Prins Willem-Alexanderschool (Katwijk).

De verbindende factor tussen thuis, school en de wijk

Wil je weten wat JES voor jouw school zou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten en mogelijkheden van maatwerk.

Vragen?
Neem contact op met:

Zeynep Uslu
z.uslu@jesrijnland.nl
(071) 342 09 00 / 06 41 528 488