Persbericht 13 september 2023

Aandacht voor taalontwikkeling kinderen in Week van lezen en schrijven

Samen praten en (voor)lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. In de nationale Week van lezen en schrijven (8-15 september) vraagt JES Rijnland aandacht voor het versterken van de taalomgeving thuis, zodat ieder kind kan meedoen in het onderwijs en de samenleving. Wethouder Yvonne van Delft gaf woensdag het goede voorbeeld door voor te lezen bij een meertalig gezin.

Tijdens de Week van lezen en schrijven benadrukt Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland het belang van samen lezen, taalspelletjes doen, verhalen vertellen en liedjes zingen voor de taalontwikkeling van kinderen. Dat kan prima in de thuistaal van het gezin. Wethouder Yvonne van Delft sloot aan bij een huisbezoek van een gezin dat meedoet aan het JES-programma Opstapje (een traject dat kinderen 2-4 jaar voorbereidt op de basisschool). Wethouder van Delft las met Ayaat een meertalig boekje en sprak met moeder en kind over lezen en boeken. Van Delft: ‘Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen, omdat het leuk is en goed is voor de taalontwikkeling. Zo helpt Sarah van Opstapje om Ayaat en haar moeder het plezier van samen lezen te ontdekken.’

Preventie laaggeletterdheid
JES Rijnland wil de kansen van kinderen vergroten door kinderen en hun ouders ondersteunende en verrijkende programma’s aan te bieden. De sociaal professionals van JES begeleiden gezinnen in de thuissituatie, waar zij onder meer het praten en (voor)lezen in de thuistaal stimuleren. In alle JES-programma’s heeft (voor)lezen een belangrijke rol. Zo zet JES stevig in op de preventie van laaggeletterdheid, op maat gemaakt voor elk uniek gezin. Renske Smit (sociaal professional JES Rijnland): ‘De afgelopen tijd boeken we grote successen met het lezen van meertalige boeken samen met ouders. De thuistaal wordt zo verbonden met het Nederlands. Het geeft ouders en kinderen veel zelfvertrouwen. Ook tijdens het huisbezoek van vanmiddag zorgde dit voor verbinding in taal en contact!’
Kijk hier voor meer informatie over de programma’s van JES.