Jubileum Magazine ‘Gelijke Kansen’

Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van JES Rijnland verschijnt er in maart 2022 een dik jubileummagazine, getiteld ‘Gelijke kansen’. Met inhoudelijke bijdragen van diverse mensen uit de wereld van het kind: beleidsmakers, wetenschappers, opiniemakers, professionals uit het (voorschoolse) onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en verhalen van mensen met ervaringskennis. In een mix van aantrekkelijke bijdragen agendeert JES Rijnland met dit magazine een actuele discussie over gelijke kansen, die ook komende jaren niet voor niets volop gevoerd zal worden.

Lees in dit magazine:

‘Minder focus op diploma’s graag!’

De aandacht voor ongelijke kansen in het onderwijs laat zien dat we ons zorgen maken. Dat is een mooie start om een bredere discussie te voeren over welke verschillen we eerlijk en rechtvaardig vinden en welke niet. Dat stelt Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens Eddie is er, als het gaat om ongelijke kansen, niets nieuws onder de zon. “We moeten niet doen alsof we in een dramatische situatie zitten die we tien jaar geleden nog niet kenden. De afgelopen decennia is de kansenongelijkheid in het onderwijs ongeveer gelijk gebleven. Maar we hebben er nu wel veel meer aandacht voor.”

Daarbij vindt hij dat we te veel belang hechten aan diploma’s: “Het zou helpen als we in de samenleving meer waardering hebben voor de inspanning die mensen leveren en minder voor hun behaalde diploma. Dan maken we het onderwijs meteen een stuk vriendelijker.”

‘Elk kind verdient een rolmodel’

Momenteel is 90% van de leraren in het basisonderwijs vrouw en heeft slechts 4% van de leraren een niet-westerse migratieachtergrond. Merel van Vroonhoven, leraar in het speciaal onderwijs en columniste van de Volkskrant, denk dat meer diversiteit bijdraagt aan meer kansengelijkheid. “Al is het maar omdat kinderen dan zien dat de wereld uit verschillende mensen bestaat en er voor iedereen perspectief is, ongeacht je sekse, afkomst of handicap.”

We plakken pleisters op een diepe wond die maar niet geneest. Zo analyseert Tim ’S Jongers, senior adviseur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het armoedebeleid in Nederland: “Beleidsambtenaren en politici proberen het goede te doen. Maar komen met oplossingen die worden bedacht vanuit het perspectief van de hoger opgeleiden in politieke en beleidsfuncties. Zij maken beleid voor een wereld die ze niet kennen.” Volgens hem is het zaak een brug te bouwen tussen de leefwereld en de wereld waar het beleid wordt gemaakt. Zijn dringende advies: “Vraag eens aan de mensen voor wie je beleid maakt, wat zij echt nodig hebben.”

En verder…

bijdragen van:

 • Omar Ramadan, voorzitter college van bestuur van Sophia Scholen
 • Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaave
 • Evi van der Meer, directeur basisschool De Singel en Kees Guijt, directeur Prins Willem Alexanderschool
 • Danielle van Beek, pedagogisch medewerker bij Stichting peuterspeelzalen Leiden
 • Iole Elderhorst en Laura Rijsbergen, beleidsmedewerkers onderwijs bij gemeente Leiden
 • Hadja, 16 jaar en op 8 jarige leeftijd vanuit Guinee naar Nederland gekomen
 • Marga van Mil, werkzaam bij Onderwijsadvies als logopedist en specialist meertaligheid
 • Souhail Ftiah, vrijwillig mentor via JES- project ‘School’s Cool’ – studeerde bestuurskunde en bedrijfskunde, werkt als brandweerofficier
 • Jamila Aanzi is lid van de bezwaarschriftenadviescommissie kinderopvangtoeslag en lid van de Raad van Toezicht van JES Rijnland
 • Zeynep Uslu, coördinator domein 10+ bij JES Rijnland
 • Duo Sanne en Lisette. Lisette (35 jaar) is vrijwilliger bij JES en mentor van Sanne