Persbericht 13 juni 2024

JES-diplomafeestje in museum Naturalis

Afgelopen woensdag was de afsluiting van drie JES-programma’s van stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland. In museum Naturalis ontvingen zo’n 40 trotse kinderen hun diploma uit handen van wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs).

JES Rijnland wil de (onderwijs)kansen van kinderen vergroten met een aanbod van ondersteunende en verrijkende thuisprogramma’s voor kinderen van 0-18 jaar én hun ouders. Kinderen die hebben meegedaan aan een of meerdere programma’s zijn woensdag 12 juni in museum Naturalis in het zonnetje gezet. Aan wethouder Abdelhaq Jermoumi en Sandra van Meggelen (programmamanager Onderwijskansen en intern begeleider basisonderwijs) de taak de jonge deelnemers het allereerste diploma van hun jonge leven te overhandigen. Jermoumi: ‘Binnen de gemeente Leiden vinden wij het belangrijk om gelijke kansen van kinderen te verbeteren. Daar helpen programma’s zoals die van JES Rijnland aan mee. Ik vind het heel goed dat de kinderen hebben meegedaan. En heb ook veel respect voor de ouders dat zij de tijd willen maken om te investeren in de ontwikkeling van hun kind.

Samenwerking met Naturalis
Net als voorgaande jaren vond het diplomafeestje plaats in museum Naturalis. Jamaa Boukhidous (JES professional): ‘De uitreiking is voor gezinnen die hebben meegedaan een van onze mooie preventieve thuisprogramma’s. Zo bieden we de kinderen een goede start en gelijke kansen wat betreft de verdere ontwikkeling van kinderen die naar de peuterspeelzaal of school gaan. In samenwerking met ouders, SPL, CJG, de gemeente, scholen en Naturalis geven we gezinnen meer mogelijkheden en zetten we ouders in hun kracht. Veel van de gezinnen komen niet zo snel in Naturalis. Voor dit event mochten de ouders en kinderen van Naturalis samen op ontdekkingsreis door het museum. Een plek die niet vanzelfsprekend is voor onze gezinnen.

JES-programma’s
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet van dit event. Niet alleen deelnemers van Opstapje kregen een diploma. Ook deelnemers van Jong Geleerd Thuis Gedaan en Samen Leren kregen een certificaat! Voor het programma Opstapje ondersteunen JES-professionals ouders bij de ontwikkeling van hun kind en verbinden zij het gezin aan organisaties in de wijk. Jong Geleerd, Thuis Gedaan laat ouders van kinderen tussen 2 en 6 jaar ervaren hoe zij thuis spelenderwijs aandacht kunnen besteden aan de thema’s op de (voor)scholen. Samen Leren biedt thuisbegeleiding voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 met als doel betere schoolprestaties en ondersteuning van ouders bij het stimuleren en begeleiden van hun kind.

JES- Naturalis 12-6-2024
JES- Naturalis 12-6-2024