Persbericht 12 oktober 2023

Gezinsconsulenten versterken de verbinding tussen ouders, school en wijk

Bij JES Rijnland werken sinds het najaar van 2022 gezinsconsulenten op zes scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp. De gezinsconsulent is een bruggenbouwer tussen ouders, school en wijk. De functie van gezinsconsulent als brugfunctionaris was nieuw in onze regio. Samen met de ouders, school en partners in de wijk werken gezinsconsulenten aan het verminderen van kansenongelijkheid voor kinderen.

Onderzoek
Uit het onderzoek van de Haagse Hogeschool blijkt dat de preventieve, praktische en persoonlijke aanpak van de gezinsconsulenten heel waardevol is. Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat de thuisomgeving en de (voor)school met elkaar verbonden zijn. Deze verbinding komt niet altijd gemakkelijk tot stand. Suzanne Rutz en Marianne van Bochove, senior onderzoekers van het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, volgden de invulling en ontwikkeling van de functie met onderzoek. Hun belangrijkste conclusies:

  • De functie van gezinsconsulent moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen
  • Gezinsconsulenten, scholen en organisaties uit de wijk kunnen kansen benutten om ouders nog beter te bereiken
  • De focus van gezinsconsulenten richt zich op preventie, praktische en persoonlijke ondersteuning
  • Gezinsconsulenten kunnen systemen en werkwijzen voor ouders verbeteren
  • Het werk van gezinsconsulenten vraagt tijd en continuïteit
  • Gezinsconsulenten hebben meerwaarde voor ouders maar zijn geen kant-en-klare oplossing

Het onderzoek is uitgevoerd in vier leernetwerken, waar gezinsconsulenten, scholen en lokale partijen bijeenkwamen om te bespreken wat succesvol was en wat verbeterd kon worden. Het onderzoek van de Haagse Hogeschool is uitgevoerd in samenwerking met JES en basisscholen De Springplank, De Singel, De Hobbit, ‘t Bolwerk, Prins Willem-Alexanderschool en IKC De Duinroos. Daarnaast zijn ook jeugd- en welzijnsorganisaties, VVE-organisaties, jeugdgezondheidszorg en ouders betrokken geweest.

Rapport
Het rapport ‘Samen bruggen bouwen’ is te downloaden op de site van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Suzanne Rutz (senior onderzoeker lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool), s.i.rutz@hhs.nl. Meer informatie over de gezinsconsulent is te verkrijgen bij Carolien de Groot (directeur/bestuurder van JES Rijnland), c.degroot@jesrijnland.nl.