JES Rijnland 15 jaar!

Gelijke kansen maak je samen. Dat is het thema van dit jubileumjaar van JES Rijnland.

JES heeft de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. We streven ernaar deze kansen te vergroten, met ondersteunende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders. Dat doen we altijd in samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Puberteit

Het is feest! In de afgelopen 15 jaar is JES van een pasgeboren baby opgegroeid tot een eigenwijze puber. Van particulier Leids initiatief met drie medewerkers, naar een organisatie met gemiddeld 25 professionals, jaarlijks acht stagiairs en ruim 200 vrijwilligers. Inmiddels uitgebreid naar meerdere gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en Den Haag. Samen met partners in de stad en de regio zet JES zich in voor gelijke kansen voor ieder kind in het onderwijs én in de samenleving.

Onmisbaar

Wij kunnen dit niet zonder de inzet van onze bevlogen vrijwilligers. Want zij spelen een onmisbare rol voor ouders, kinderen en JES. Mede dankzij hen kunnen WeekendKlas, VoorleesExpress, School’s cool en Speelgroepen de kansen van kinderen vergroten. Inmiddels zetten ruim 200 vrijwilligers zich in voor kinderen en gezinnen als voorlezer, mentor, gastspreker en als rolmodel. Met hun gemotiveerde inzet helpen onze vrijwilligers mee aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin gelijke kansen voorop staan. Zonder al deze vrijwilligers zou JES niet zijn wie ze is en daar zijn we heel dankbaar voor.

Verbinding

JES neemt een unieke positie in: midden in de samenleving, dicht bij het gezin en in verbinding met mensen en organisaties in het onderwijs, welzijn en de zorg. Dit doen we met goed opgeleide professionals, stagiairs en vrijwilligers in een divers team met een verscheidenheid aan culturele achtergronden, opleidingen en (levens)ervaring.

Elk programma dat wij aanbieden is verbonden met de lokale samenleving, om zo betekenisvol leren mogelijk te maken en de onderwijskansen van kinderen te vergroten. We werken samen met peuterspeelzalen, scholen, het welzijnswerk en partners in de jeugdgezondheidszorg. Maar ook met culturele en wetenschappelijke organisaties, zoals bibliotheken, theaters, musea, hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven.

Toekomst

Nog altijd groeien niet alle kinderen op met dezelfde kansen in het leven. De recente coronacrisis heeft deze kansenongelijkheid in Nederland nog meer aan het licht gebracht. Het is voor onze samenleving belangrijk dat we met elkaar zorgen dat de kloof tussen kansarm en kansrijk zo klein mogelijk blijft. Dat is een grote opdracht. Daar maken we ons samen met alle vrijwilligers en partners ook de komende jaren weer hard voor. Want gelijke kansen maak je samen!

Carolien de Groot