Ieder kind recht op ontwikkeling

Werkwijze

Zo werkt JES aan haar missie:

 • Informeren, begeleiden, adviseren en stimuleren van individuele kinderen en hun ouders;
 • Ondersteunen, adviseren en toerusten van de primaire omgeving van kinderen, ofwel werken binnen ‘de Gouden Driehoek’: Thuis, School & Wijk;
 • Contextrijk en ervaringsgericht leren in groepsverband;
 • Vrijwillige inzet van betrokken burgers en private partijen;
 • Uitvoeren van projectactiviteiten in samenwerking met andere organisaties;
 • Desgevraagd onderzoek doen naar, advies geven over of coördineren van projecten of activiteiten op het gebied van gelijke kansen, opvoedondersteuning en onderwijsachterstanden;
 • Delen van kennis vanuit de praktijk en openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving.

 

Werken vanuit de 5 V’s:

JES richt zich in haar werk op (kinderen uit) gezinnen waar het sociaal netwerk en financiële middelen beperkt zijn, en waar ondersteuning in (schoolse) ontwikkeling van de kinderen niet vanzelfsprekend is.

JES werkt vanuit een zelf ontwikkelde werkwijze, de 5V methodiek. Deze methodiek bestaat uit stappen die JES aanhoudt in het werken met kinderen en ouders:

 • Vinden van kinderen en hun gezinnen via diverse kanalen. Medewerkers van JES zijn aanwezig bij evenementen, op scholen of andere plaatsen waar ouders en kinderen komen en maken afspraken om nader kennis te maken.
 • Vragen naar de verhalen en behoeften van ouders en kinderen tijdens kennismakingsgesprekken. We luisteren goed, gaan ‘naast de ouders staan’ en formuleren samen hen vragen en wensen rondom ouderschap en opvoeden.
 • Verbinden van kinderen of ouders aan JES-programma’s en wijkvoorzieningen die de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en ouders versterken in hun ouderschap.
 • Volgen van de (ontwikkeling) van kinderen en hun gezinnen door met enige regelmaat te checken hoe het gaat met het gezin; kunnen er nog kansrijke programma’s worden ingezet voor de kinderen, hoe ervaren ouders hun ouderschap, kennen ze de weg in de wijk en hebben ze een netwerk?
 • Voltooien van de relatie met de kinderen en gezinnen.


JES doet dit:

 • in opdracht van gemeenten en andere overheden;
 • naar aanleiding van signalen uit de samenleving;
 • naar aanleiding van signalen en vragen van ouders, kinderen of professionals;
 • in samenwerking met kinderen en hun ouders.

 

JES is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Ook als organisatie willen wij blijven leren. Wij onderhouden nauwe contacten met lokale, provinciale en landelijke samenwerkingspartners, experts en deskundigen. Ook zijn wij lid van diverse netwerken. Wij staan open voor multidisciplinaire werkwijzen en vernieuwende initiatieven. In onze bedrijfsvoering streven wij naar kostendekking en de creatie van enige financiële ruimte voor innovatie. Om de kwaliteit van onze inzet te waarborgen werken wij met deskundige en betrokken medewerkers en zo veel mogelijk met wetenschappelijk beproefde en veelbelovende methoden. De meeste activiteiten en programma’s komen uit andere delen van het land of de wereld en zijn vertaald naar de lokale praktijk. Idealen en plannen zetten wij om in concrete activiteiten.

JES Rijnland werkt vanuit de diepgewortelde visie dat ieder kind recht heeft op ontwikkeling en een kansrijk perspectief voor de toekomst. Wij staan voor een inclusieve samenleving waarin we als gemeenschap bijdragen aan de ontplooiing van ieder kind.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials