Samen Werken, Samen Leren

Het project ‘Samen Werken, Samen Leren’ is onderdeel van de Academische Werkplaats SAMEN.

Deze samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, De Haagse Hogeschool, JES Rijnland, Cardea Jeugdzorg, CURIUM, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Den Haag, Stichting Jeugdformaat, en Kwadraad  heeft als doel een regionaal leernetwerk vormen op het terrein van jeugd. Zo kan het professioneel handelen worden versterkt en een betere aansluiting bewerkstelligd tussen onderzoek, opleiding en de praktijk in de jeugdzorg.

De inhoudelijke focus binnen het project ligt op de drie gekozen thema’s: Kindermishandeling, Multiproblematiek en Werkplezier. Aan deze thema’s wordt speciaal aandacht besteed tijdens zogenoemde Leerhuisbijeenkomsten. Dan komen alle leernetwerken en externen bij elkaar.

Op 12 december 2019 was de eerste bijeenkomst met als thema Kindermishandeling en op 10 maart 2020 was alweer de tweede over Multiproblematiek. Dit verslag gaat over deze laatste bijeenkomst.

De volgende Leerhuisbijeenkomst vindt o.v.v. plaats op donderdag 4 juni a.s. bij Hogeschool Leiden, dan staat het onderwerp Werkplezier centraal.

Kijk hier voor meer informatie over het project ‘Samen Werken, Samen Leren’.

Kijk hier voor meer informatie over de leernetwerken.

Klik hier voor een uitgebreid rapport.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials