Raad van Kinderen adviseert

Advies over weerbaarheid

In 2021 vroeg TNO Child Health advies aan de Raad van Kinderen over weerbaarheid. Dit is een belangrijk thema voor TNO Child Health en ze wilden graag horen van kinderen zelf wat zij nodig hebben om zich weerbaar te voelen. Tien kinderen gingen hierover in een aantal bijeenkomsten in gesprek. De adviezen zijn gepubliceerd in een Factsheet.

Ook is er een film gemaakt over het proces dat de kinderen doorliepen