PINN (Internationaal programma)

PINN (Proactive International Network for Newborn and Young Children), ondersteund door het Erasmus+ Programma.

Kind- en gezinsondersteuning in Nederland vanuit een internationale blik. JES Rijnland, CJG Leiden en ICDI organiseerden samen de derde PINN International Learning Exchange in Leiden. De deelnemers waren mensen uit de praktijk, programmacoördinatoren, docenten, onderzoekers en beleidsmakers uit Portugal, Ierland, Noorwegen en Nederland.

Het doel van deze uitwisselingen is het ​​beter begrijpen van hoe preventie en vroege interventie werkt voor kinderen met extra behoeften in diverse landen. Tijdens het drukke driedaagse programma kregen de internationale bezoekers de gelegenheid om te praten met ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, beleidsmakers, docenten en gezinsondersteuners. Opgemerkt is dat er langzaam een ​​verandering komt in de kijk op gezinsondersteuning. Namelijk van reageren op en repareren van zogenaamde ‘probleemfamilies’ naar luisteren naar en werken met ouders en naast hen staan.

Internationale deelnemers waren zeer enthousiast over de bijzondere, nauwe samenwerking tussen gezondheids-, zorg- en onderwijsprofessionals in Nederland. Ook De Brede School Het Gebouw, zijnde het gastvrije gemeenschapsgerichte, geïntegreerde centrum met een bibliotheek, peuterspeelzaal, speelgoedbibliotheek, kind- en gezinsgezondheidscentrum, café en basisscholen – alles onder één dak in het multiculturele Leiden Noord was een hoogtepunt. Ook de benadering vanuit het familiesysteem was enorm gewaardeerd – dat niet alleen wordt gereageerd op het kind, moeder of vader wanneer een probleem wordt vastgesteld, maar de hele gezinsdynamiek wordt ondersteund.

Ze waren echter verontrust over de zichtbaar toenemende segregatie in het Nederlandse onderwijssysteem, waar steeds meer kinderen worden doorverwezen naar scholen voor kinderen/jongeren met speciale behoeften. Dit zou niet passen in een tijd waarin inclusief onderwijs in veel Europese landen, en officieel ook in Nederland, de prioriteit krijgt. Een deelnemer zei terecht het volgende: ‘Ik was verrast over deze ouderwetse aanpak in een land als Nederland’.

PINN staat voor Proactive International Network for Newborn and Young Children en wordt ondersteund door het Erasmus+ Programma.

Klik hier voor een uitgebreid rapport.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials