Interview Probiblio

Gezinsaanpak laaggeletterdheid

Steeds meer bibliotheken houden zich bezig met de gezinsaanpak om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken. Elke bibliotheek doet dat op haar eigen manier. In Katwijk vormen de bibliotheek en Stichting Jeugd En Samenleving Rijnland (JES) een alliantie: ze hebben hun taken vastgelegd in een samen met de gemeente opgesteld plan voor gelijke kansen. Probiblio educatieadviseurs Charlotte Lehmann en Josja Pieterse spraken in Katwijk met Petra Jansen, uitvoerend medewerker Taalhuis en VoorleesExpress, Monique Kromhout, Manager Basisvaardigheden en Digitale Inclusie en MT-lid bij Bibliotheek Katwijk en Fariidah van Leeuwen, Projectleider bij JES Rijnland.

Lees het hele artikel van 8 november 2022 op de website van Probiblio.