Reglementen

JES werkt met ouders en kinderen. Dit vraagt om zorgvuldigheid. Daarom werkt JES met een privacyreglement en een klachtenregeling.

Privacy

In het kader van de privacy van onze deelnemers heeft JES een privacyreglement opgesteld die is op te vragen bij ons secretariaat.

Klachten

JES Rijnland heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan JES  verbonden medewerkers en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door JES. Onze klachtenregeling is op te vragen bij ons secretariaat.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@jesrijnland.nl.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials