Ieder kind recht op ontwikkeling

Missie & Visie

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES ontleent haar bestaansrecht aan de volgende doelstelling: kansen van kinderen en jongeren in de regio Holland Rijnland vergroten op het gebied van algemene ontwikkeling, in het bijzonder taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. JES doelt hiermee op ontwikkeling van jeugd die past bij hun aanleg, waarbij talenten en capaciteiten van individuele kinderen/jongeren tot hun recht komen. Wij bevorderen het vertrouwen op eigen kracht zodat jeugd nu en later actief meedoet – en een bijdrage levert aan de samenleving.

JES baseert haar missie mede op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zoals opgesteld door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in 1989. Passages die ons inspireren zijn o.a. art. 6 waarin staat dat kinderen recht hebben op de ruimst mogelijke mate tot ontwikkeling. En art. 13 waarin het recht op vrije meningsuiting, het recht om inlichtingen en denkbeelden van welke aard dan ook te vergaren, te ontvangen en door te geven (…) hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm. En art. 29 waarin als een doel van het onderwijs o.a. genoemd wordt: voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving (…) in vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials