JES Rijnland werkt volgens de 5 V-methode.

Werkwijze

De 5 V’s:

 • Vinden van ouders op een actieve manier. Medewerkers van JES staan in standjes op evenementen, zoeken plekken op waar ouders komen en maken afspraken om verder kennis te maken.
 • Vragen naar de verhalen van ouders en kinderen tijdens kennismakingsgesprekken. We luisteren goed, gaan ‘naast de ouders staan’ en formuleren samen hun vragen en wensen rondom ouderschap en opvoeden.
 • Verbinden en de weg wijzen naar programma’s of voorzieningen die de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en ouders versterken in hun ouderschap.
 • Volgen van ouders en kinderen door met enige regelmaat te checken hoe het gaat met het gezin; kunnen er nog kansrijke programma’s worden ingezet voor de kinderen, hoe ervaren ouders hun ouderschap, kennen ze de weg in de wijk en hebben ze een netwerk?
 • Voltooien, want op een gegeven moment is het goed om de relatie van JES met kinderen en gezinnen af te ronden als zij zelfstandig verder kunnen.

 

JES Rijnland werkt aan haar missie middels:

 • Begeleiden, adviseren, informeren en stimuleren van individuele kinderen;
 • Ondersteunen, adviseren en toerusten van primaire omgeving van kinderen, ofwel werken binnen ‘de Gouden Driehoek’: gezin, school & wijk;
 • Contextrijk en ervaringsgericht leren in groepsverband;
 • Vrijwillige inzet van betrokken burgers en private partijen;
 • Uitvoeren van projectactiviteiten in samenwerking met andere organisaties;
 • Desgevraagd onderzoek doen naar, advies geven over of coördineren van projecten of activiteiten die de missie van JES ondersteunen;
 • Delen van kennis vanuit de praktijk en openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving.

 

JES doet dit:

 • in opdracht van de overheid;
 • naar aanleiding van signalen uit de samenleving;
 • naar aanleiding van signalen en vragen van ouders, kinderen of professionals;
 • in samenwerking met kinderen en hun ouders.

 
JES is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Wij willen als organisatie ook zelf blijven leren. Wij onderhouden nauwe contacten met lokale, provinciale en landelijke samenwerkingspartners, experts en deskundigen. Ook zijn wij lid van internationale netwerken. We staan open voor multidisciplinaire werkwijzen en vernieuwende initiatieven. In onze bedrijfsvoering streven wij naar kostendekking en de creatie van enige financiële ruimte voor innovatie. Om de kwaliteit van onze inzet te waarborgen werken wij met deskundige en betrokken medewerkers en zo veel mogelijk met wetenschappelijk beproefde en veelbelovende methoden. De meeste activiteiten en programma’s komen uit andere delen van het land of de wereld en zijn vertaald naar de lokale praktijk. Wij zetten idealen en plannen om in concrete activiteiten.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials