Werkwijze

JES Rijnland werkt aan haar missie middels:

 • Begeleiden, adviseren, informeren en stimuleren van individuele kinderen;
 • Ondersteunen, adviseren en toerusten van primaire omgeving van kinderen,

 

ofwel werken binnen ‘de Gouden Driehoek’: gezin, school & wijk;

 • Contextrijk en ervaringsgericht leren in groepsverband;
 • Vrijwillige inzet van betrokken burgers en private partijen;
 • Uitvoeren van projectactiviteiten in samenwerking met andere organisaties;
 • Desgevraagd onderzoek doen naar, advies geven over of coördineren van projecten of activiteiten die de missie van JES ondersteunen;
 • Delen van kennis vanuit de praktijk en openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving.

 

JES doet dit

 • in opdracht van de overheid;
 • naar aanleiding van signalen uit de samenleving;
 • naar aanleiding van signalen en vragen van ouders, kinderen of professionals;
 • in cocreatie met kinderen en hun ouders.

 

JES is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Wij willen als organisatie ook zelf blijven leren. Wij onderhouden nauwe contacten met lokale, provinciale en landelijke samenwerkingspartners, experts en deskundigen. Ook zijn wij lid van internationale netwerken. We staan open voor multidisciplinaire werkwijzen en vernieuwende initiatieven. In onze bedrijfsvoering streven wij naar kostendekking en de creatie van enige financiële ruimte voor innovatie. Om de kwaliteit van onze inzet te waarborgen werken wij met deskundige en betrokken medewerkers en zo veel mogelijk met wetenschappelijk beproefde en veelbelovende methoden. De meeste activiteiten en programma’s komen uit andere delen van het land of de wereld en zijn vertaald naar de lokale praktijk. Wij zetten idealen en plannen om in concrete activiteiten.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials