Partners

JES Rijnland werkt samen met partners uit de stad en regio, maar ook nationaal en internationaal.

It takes a village to raise a child. Een gezegde dat iedereen aanspreekt, maar ook grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Om dit te verwezenlijken verbinden wij ons graag met kinderen, jongeren en hun ouders, en met burgers, organisaties en andere partijen, die de ontwikkeling en omgeving waarin het kind opgroeit ondersteunen.

Bouwen aan het kapitaal van kinderen kan JES niet alleen. Daarom werken wij samen met partners om het geloof in eigen kunnen, oftewel het vertrouwen in de toekomst, van kinderen en ouders te vergroten.

Wij werken samen; van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs en van MBO tot universiteit. Een nauwe samenwerking met (voor)scholen, educatieve-, culturele-, beleid- en zorgorganisaties is onmisbaar om onze gezinnen passende ondersteuning te bieden.

Lokaal en regionaal
JES werkt op dit moment in opdracht van Gemeente Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Sinds kort is JES ook actief in de gemeente Den Haag.

Wij zijn lid van diverse platforms in de regio Rijnland, waaronder de Academische werkplaats SAMEN en de LATO (Leidse Aanpak Talent Ontwikkeling). Ook zijn wij lid van de Werkplaatsen Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden.

Nationaal
JES sluit aan op het beleid van het Ministerie van OCW door samen te werken met de Gelijke Kansen Alliantie, de Alliantie Kinderarmoede en het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal

Internationaal
JES is actief partner van de International Step by Step Association (ISSA) en wisselt regelmatig kennis uit met andere landen.

JES kan haar doelen niet bereiken zonder een goede samenwerking met partners.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials