Partners

JES Rijnland werkt samen met partners uit de stad en regio, maar ook nationaal en internationaal.

 

Samenwerken is belangrijk! Alleen dan kunnen we de kinderen en ouders bereiken die extra steun kunnen gebruiken en hen op gepaste manier ondersteunen. JES staat midden in de samenleving en werkt met veel lokale, landelijke en internationale partners samen. Wij zijn werkzaam binnen de driehoek Thuis-School-Wijk/Wereld en hebben daarom een nauwe relatie met peuterspeelzalen, scholen, (socio) culturele organisaties, en beleids-/zorg gerelateerde instellingen.

Als het gaat om de regio Leiden zijn belangrijkste partners: Stichting Peuterspeelzaal Leiden (SPL), Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur (BplusC), alsmede de scholen en schoolbesturen (SCOL, PROO, NOOR). Natuurlijk onderhouden we ook warme contacten met de lokale moskeeën, kerken, musea, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en de Gemeenten in de regio Leiden (Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten).

Leiden is de stad waar JES is geboren en waar we in het Kinderrechtenhuis onze basis hebben. Het is een bruisende, dynamische stad waar we (nog steeds) veel kunnen leren en van waaruit we onze vleugels kunnen uitslaan.

Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave

Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont, en een intensieve samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap. Rijksmuseum Boerhaave en JES Rijnland werken samen op het terrein van talentontwikkeling voor jongeren met een sociaaleconomische en/of -culturele achterstand. Dit doen we door:

  • gastlessen en workshops van Rijksmuseum Boerhaave tijdens de WeekendKlas;
  • organiseren van projecten en rondleidingen in het museum;
  • onderling beschikbaar stellen van lesmateriaal;
  • organiseren van een familiedag.

Missing Chapter Foundation

Missing Chapter Foundation

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties.

BplusC

BplusC

Naast een bibliotheek bestaat BplusC uit een muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling Kunst en Beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst Leiden.  BplusC biedt binnen- en buitenschools cursussen en workshops, studieplekken en oefenruimtes, en er zijn regelmatig optredens, lezingen en debatten. BplusC is actief in o.a. Leiden.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials