ANBI_FC_blauw

Doneren aan JES

JES Rijnland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ieder kind heeft recht op ontwikkeling; met haar programma’s wil JES voorkomen dat talenten van kinderen onbenut blijven. JES vergroot kansen voor jeugd uit de regio Leiden op het gebied van taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht de culturele of religieuze achtergrond van deelnemers.

Programma’s
De programma’s van JES bevinden zich op het snijvlak van opvoeding en onderwijs. Ze zijn ingedeeld in 3 categorieën, die JES Domeinen noemt: Domein School, Domein Thuis en Domein Wijk, samen de “Gouden Driehoek”. Deze drie plekken zijn bepalend voor de toekomst van een kind.

JES werkt samen met een netwerk van deskundigen in het onderwijs en ketenpartners in jeugdhulp en welzijn. JES is innovatief en ontwikkelt op basis van vragen uit de praktijk nieuwe activiteiten op het gebied van opvoedondersteuning, aanvullend onderwijs en talentontwikkeling.

Doelgroep
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die uit gezinnen komen met een lage sociaaleconomische of kwetsbare positie. Voorbeelden zijn kinderen die laag zijn opgeleid, gezinnen die geëmigreerd of gevlucht zijn, of kinderen en jongeren die opgroeien in armoede en zich in een sociaal isolement bevinden

Organisatie
Directeur-bestuurder van JES Rijnland is Carolien de Groot. Het doel van de stichting is vastgelegd in de statuten van JES Rijnland. Hierin zijn ook bepalingen opgenomen over de taken en bevoegdheden van de bestuurder. Er is een reglement voor de raad van toezicht opgesteld. Het contract van de bestuurder is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de bezoldiging is conform de Wet Naleving Topinkomens. JES Rijnland heeft een raad van toezicht die bestaat uit 5 personen met Frank van den Akker als voorzitter.
Er werken ongeveer 25 mensen bij JES, in leeftijd en culturele achtergrond zeer divers. Daarnaast helpen ruim 200 vrijwilligers jaarlijks mee aan verschillende programma’s.
Winst maken is niet het doel van JES Rijnland. Het RSIN nummer is: 8168.69.571. De jaarrekening 2018 biedt nadere informatie.

Donatie
Steun de activiteiten van JES Rijnland met een algemene donatie op een van onze rekeningen:
– IBAN NL11 RABO 0111 4103 71
– IBAN NL64 ASNB 8809 3133 21
– IBAN NL19 TRIO 2000 1849 95

Doneert u liever voor een concreet project? Met een tweejarige schenking van 1750 euro per jaar sponsort u een leerling voor de gehele duur van de WeekendKlas.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Omdat JES Rijnland aangemerkt is als ANBI instelling bij de belastingdienst kan uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen.

Donatieformulier

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials