JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen.

Over JES Rijnland

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.

“Ongeacht de beschikbare financiële middelen, opleidingsniveau en achtergrond, moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en zich daarmee volop te ontwikkelen”

Waarom bestaat JES?
JES wil dat de talenten van kinderen volop benut worden. We streven naar gelijke kansen en naar meer gelijkheid in de samenleving. We willen de kansen op ontwikkeling van de jeugd in Leiden en regio vergroten. In het bijzonder taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.

Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is waar JES voor staat.

We vinden het belangrijk dat kinderen:

  • opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
  • gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de bibliotheek;
  • goed voorbereid aan school kunnen beginnen;
  • ondersteund en begeleid worden tijdens hun schoolloopbaan;
  • deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.


Wat doet JES?

JES denkt vanuit kansen en mogelijkheden en werkt vanuit de ambitie van gelijkheid. Professionals, studenten en vrijwilligers bouwen een band op met een gezin of een jongere. Zij staan naast de deelnemers en kijken samen met hen naar de toekomst. De vraag en behoefte van ouders, kinderen en jongeren staat daarbij centraal.

JES biedt een breder perspectief op de toekomst en meer vertrouwen in het eigen vermogen. Ouders krijgen steun en versterking in hun rol als opvoeder. Jongeren bieden wij ondersteuning bij het ontdekken van hun interesses en talenten. Door verbindingen te leggen binnen de Gouden Driehoek: thuis, (voor)school en wijk, wil JES het verschil maken voor de toekomstige generatie. Immers; een fijne thuissituatie en een stimulerende, sociale omgeving zorgen ervoor dat een kind zijn dromen achterna durft te gaan.

Hoe doet JES dat?
Professionals, stagiairs en vrijwilligers geven tijd, ruimte en aandacht aan de deelnemers. Ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of uit deelname aan groepsbijeenkomsten. De programma’s van JES richten zich op ouderschap, opvoeding, meertaligheid en taal- en talentontwikkeling. Elk programma richt zich op een specifiek doel, waarbij de vraag van de deelnemer altijd voorop staat.

JES gebruikt beproefde en veelbelovende methoden, ontwikkeld door universiteiten, hogescholen en partnerorganisaties. JES zorgt voor de beste lokale toepasbaarheid.

Kosten
Voor een aantal programma’s vraagt JES een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag echter nooit een drempel zijn om mee te doen. Als dit wel zo is, gaan we met ouders in gesprek op zoek naar een oplossing.

 

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials